Борисов Р.С.

Borisov R.S.
borisov@ips.ac.ru

Список записей

Отображать:
Voskressensky L.G., Titov A.A., Kobzev M.C., Samavati R., Borisov R.S., Kulikova L.N., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том vol 52. 2016. С. 68-70
Zubkov F.I., Zaytsev V.P., Nikitina E.V., Mikhaylova N.M., Alexandrov G.G., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2005. С. 303-304
Voskressensky L.G., Titov A.A., Kobzev M.S., Samavati R., Borisov R.S., Kulikova L.N., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 52. 2016. С. 68-70
Lapchinskaya O.A., Katrukha G.S., Gladkikh E.G., Kulyaeva V.V., Coodan P.V., Topolyan A.P., Alferova V.A., Pogozheva V.V., Sukonnikov M.A., Rogozhin E.A., Prokhorenko I.A., Brylev V.A., Korolev A.M., Slyundina M.S., Borisov R.S., Serebryakova M.V., Shuvalov M.V., Ksenofontov A.L., Stoyanova L.G., Osterman I.A., Formanovsky A.A., Tashlitsky V.N., Baratova L.A., Timofeeva A.V., Tyurin A.P.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry. Том 42. 2016. С. 664-671
Zubkov F.I., Zaytsev V.P., Nikitina E.V., Mikhaylova N.M., Aleksandrov G.G., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 41. 2005. С. 273-274
Borisova T.N., Voskressensky L.G., Soklakova T.A., Chernyshev A.I., Bonifas N., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 41. 2005. С. 647-655
Zubkov F.I., Zaytsev V.P., Nikitina E.V., Borisov R.S., Airiyan I.K., Turchin K.F., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 44. 2008. С. 886-888
Voskressensky L.G., Borisova T.N., Ovcharov M.V., Kulikova L.N., Sorokina E.A., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 44. 2008. С. 1510-1519
Voskressensky L.G., Ovcharov M.V., Borisova T.N., Kulikova L.N., Listratova A.V., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 47. 2011. С. 222-228
Zubkov F.I., Nikitina E.V., Zaytsev V.P., Khrustalev V.N., Novikov R.A., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 48. 2012. С. 785-794
Voskressensky L.G., Borisov R.S., Kulikova L.N., Kleimenov A.V., Borisova T.N., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 48. 2012. С. 680-681

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 50 из 67

Другие авторы