Levov A.N.

asoldatenkov@sci.rfu.edu.ru

Список записей

Отображать:
DAVYDOV V.V., LEVOV A.N., SKOMOROKHOVA A.I., KUZNETSOV S.L., ZAITSEV B.E., PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V.
ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Том 29. 1993. С. 196-201
Volkov S.V., Kutyakov S.V., Levov A.N., Polyakova E.I., Anh L.T., Soldatova S.A., Terentiev P.B., Soldatenkov A.T.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2007. С. 544-554
Volkov S.V., Levov A.N., Soldatenkov A.T., Kolyadina N.M., Volkova O.E., Khrustalev V.N.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2007. С. 1390-1399
Volkov S.V., Kutyakov S.V., Levov A.N., Polyakova E.L., Anh L.T., Soldatova S.A., Terentiev P.B., Soldatenkov A.T.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2007. С. 1486-1495
Varlamov A.V., Chernyshev A.I., Zubkov F.I., Turchin K.F., Levov A.N.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 40. 2004. С. 364-369
Varlamov A.V., Grudinin D.G., Eganov A.A., Chernyshev A.I., Levov A.N.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 41. 2005. С. 872-876
Levov A.N., Strokina V.M., Komarova A.I., Anh L.T., Soldatenkov A.T.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 42. 2006. С. 125-126
Volkov S.V., Kutyakov S.V., Levov A.N., Polyakova E.I., Anh L.T., Soldatova S.A., Terentiev P.B., Soldatenkov A.T.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 43. 2007. С. 445-453
Volkov S.V., Levov A.N., Soldatenkov A.T., Kolyadina N.M., Volkova O.E., Khrustalev V.N.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 43. 2007. С. 1181-1188
Volkov S.V., Kutyakov S.V., Levov A.N., Polyakova E.I., An L.T., Soldatova S.A., Terentiev P.B., Soldatenkov A.T.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 43. 2007. С. 1260-1268
Hieu C.H., Anh L.T., Levov A.N., Nikitina E.V., Soldatenkov A.T.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 45. 2009. С. 1406-1407
Varlamov A.V., Levov A.N., Komarova A.I., Sorokina E.A., Nikitina E.V., Zaytsev V.P., Listratova A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 46. 2010. С. 726-729
Varlamov A.V., Levov A.N., Fomichev A.A., Aliev A.E., Ustenko A.A., Pashentseva I.L., Prostatkov N.S., Dush Santush S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 27. 1991. С. 173-177

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 50 из 59

Другие авторы