Levov A.N.

asoldatenkov@sci.rfu.edu.ru

Список записей

Отображать:
DAVYDOV V.V., LEVOV A.N., SKOMOROKHOVA A.I., KUZNETSOV S.L., ZAITSEV B.E., PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V.
ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Том 29. 1993. С. 196-201

Страница 1 из 4. Записи с 1 по 15 из 59

Другие авторы