Levov A.N.

asoldatenkov@sci.rfu.edu.ru

Список записей

Отображать:
DAVYDOV V.V., LEVOV A.N., SKOMOROKHOVA A.I., KUZNETSOV S.L., ZAITSEV B.E., PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V.
ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Том 29. 1993. С. 196-201
Volkov S.V., Kutyakov S.V., Levov A.N., Polyakova E.I., Anh L.T., Soldatova S.A., Terentiev P.B., Soldatenkov A.T.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2007. С. 544-554
Volkov S.V., Levov A.N., Soldatenkov A.T., Kolyadina N.M., Volkova O.E., Khrustalev V.N.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2007. С. 1390-1399
Volkov S.V., Kutyakov S.V., Levov A.N., Polyakova E.L., Anh L.T., Soldatova S.A., Terentiev P.B., Soldatenkov A.T.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2007. С. 1486-1495
Varlamov A.V., Chernyshev A.I., Zubkov F.I., Turchin K.F., Levov A.N.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 40. 2004. С. 364-369

Страница 1 из 3. Записи с 1 по 25 из 59

Другие авторы