Корлюков А.А.

Korlyukov A.A.

Список записей

Отображать:
Гойзман М.С., Шимановский Н.Л., Зотова О.А., Рыжков И.О., Попова А.О., Чернобровкин М.Г., Корлюков А.А., Супоницкий К.Ю., Синельников А.В.
Химико-фармацевтический журнал. ООО Фолиум. Том 53. 2019. С. 57-64
Kulakova A.N., Bilyachenko A.N., Khrustalev V.N., Larionova J.I., Korlyukov A.A.
Успехи синтеза и комплексообразования: сборник тезисов четвертой международной научной конференции: в 2 ч. Москва, РУДН, 24–28 апреля 2017 г.: Ч. 2 : Секции «Неорганическая и координационная химия», «Физическая и коллоидная химия». РУДН. 2019. 44 с.
Konovalov A.I., Antipin I.S., Burilov V.A., Madzhidov T.I., Kurbangalieva A.R., Nemtarev A.V., Solovieva S.E., Stoikov I.I., Mamedov V.A., Zakharova L.Y., Gavrilova E.L., Sinyashin O.G., Balova I.A., Vasilyev A.V., Zenkevich I.G., Krasavin M.Y., Kuznetsov M.A., Molchanov A.P., Novikov M.S., Nikolaev V.A., Rodina L.L., Khlebnikov A.F., Beletskaya I.P., Vatsadze S.Z., Gromov S.P., Zyk N.V., Lebedev A.T., Lemenovskii D.A., Petrosyan V.S., Nenaidenko V.G., Negrebetskii V.V., Baukov Y.I., Shmigol’ T.A., Korlyukov A.A., Tikhomirov A.S., Shchekotikhin A.E., Traven’ V.F., Voskresenskii L.G., Zubkov F.I., Golubchikov O.A., Semeikin A.S., Berezin D.B., Stuzhin P.A., Filimonov V.D., Krasnokutskaya E.A., Fedorov A.Y., Nyuchev A.V., Orlov V.Y., Begunov R.S., Rusakov A.I., Kolobov A.V., Kofanov E.R., Fedotova O.V., Egorova A.Y., Charushin V.N., Chupakhin O.N., Klimochkin Y.N., Osyanin V.A., Reznikov A.N., Fisyuk A.S., Sagitullina G.P., Aksenov A.V., Aksenov N.A., Grachev M.K., Maslennikova V.I., Koroteev M.P., Brel’ A.K., Lisina S.V., Medvedeva S.M., Shikhaliev K.S., Suboch G.A., Tovbis M.S., Mironovich L.M., Ivanov S.M., Kurbatov S.V., Kletskii M.E., Burov O.N., Kobrakov K.I., Kuznetsov D.N.
Russian Journal of Organic Chemistry. Том 54. 2018. С. 157-371
Astakhov G.S., Bilyachenko A.N., Levitsky M.M., Korlyukov A.A., Zubavichus Y.V., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N., Vologzhanina A.V., Shubina E.S.
Crystal Growth and Design. American Chemical Society. Том 18. 2018. С. 5377-5384

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 26 из 26

Другие авторы