Фролов П.А.

Frolov P.A.

Список записей

Отображать:
Zhestkova M.A., Ovsyannikov D., Kuznetsova A.A., Avdeyev S.N., Akhverdiyeva F.E., Boytsova E.V., Varichkina M.A., Vishnyakova I.A., Davydova I.V., Illarionova T., Kovalenko I.V., Kustova O.V., Makarenko E.V., Malakhov A.B., Petrova S.I., Petryaykina E.E., Savostyanov K.V., Skobeyev D.A., Topilin O.G., Fisenko A.P., Frolov P.A., Khaldeyeva M.D., Kharkin A.V.
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. Том 98. 2019. С. 265-273
Ovsyannikov D.Y., Polyakova N.A., Pechatnikova N.L., Korovina O.A., Shokin A.A., Kantemirova M.G., Frolov P.A., Zhestkova M.A., Shorokhova P.M., Ponomareva D.P., Daniel-Abu M., Nguyen B.V., Alekseeva O.V., Illarionova T.Y., Abramyan M.A., Petryaykina E.E.
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. Том 98. 2019. С. 116-121
Mashukova N.V., Akhverdieva F.E., Frolov P.A., Nguyen B.V.
SCIENCE4HEALTH 2018. Российский университет дружбы народов (РУДН). 2018. 152 с.
Golaboska T.D., Frolov P.A., Ovsyannikov D.Y.
SCIENCE4HEALTH 2017: материалы VIII Международной научной конференции. Москва, РУДН, 13-15 апреля 2017 г.. РУДН. 2017. С. 103-103

Страница 2 из 3. Записи с 16 по 30 из 37

Другие авторы