Gryaznov V.M.

Список записей

Отображать:
VEDERNIKOV V.I., GULYANOVA S.G., GRYAZNOV V.M., TISHCHENKO A.A.
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya. Ivanovo State University of Chemistry and Technology. Том 28. 1985. С. 52-54
SEROV Y.M., GURYANOVA O.S., GULYANOVA S.G., GRYAZNOV V.M.
ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 60. 1986. С. 206-207
VEDERNIKOV V.I., GULYANOVA S.G., GRYAZNOV V.M., TISHCHENKO A.A.
ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 60. 1986. С. 706-709
SALOVA O.V., MIKHALENKO N.N., SEROV Y.M., GRYAZNOV V.M.
ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 65. 1991. С. 2543-2545
BASOV N.L., GRYAZNOV V.M., ERMILOVA M.M.
ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 67. 1993. С. 2185-2189
EDUSSURIYA M., MIKHALENKO N.N., GULYANOVA S.G., GRYAZNOV V.M., GOMESH P.
ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 68. 1994. С. 2097-2099

Страница 1 из 3. Записи с 1 по 50 из 132

Другие авторы