Gryaznov V.M.

List of records

Display:
VEDERNIKOV V.I., GULYANOVA S.G., GRYAZNOV V.M., TISHCHENKO A.A.
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya. Ivanovo State University of Chemistry and Technology. Vol. 28. 1985. P. 52-54
SEROV Y.M., GURYANOVA O.S., GULYANOVA S.G., GRYAZNOV V.M.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 60. 1986. P. 206-207
VEDERNIKOV V.I., GULYANOVA S.G., GRYAZNOV V.M., TISHCHENKO A.A.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 60. 1986. P. 706-709
SALOVA O.V., MIKHALENKO N.N., SEROV Y.M., GRYAZNOV V.M.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 65. 1991. P. 2543-2545
BASOV N.L., GRYAZNOV V.M., ERMILOVA M.M.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 67. 1993. P. 2185-2189
EDUSSURIYA M., MIKHALENKO N.N., GULYANOVA S.G., GRYAZNOV V.M., GOMESH P.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 68. 1994. P. 2097-2099

Page 1 of 3. Items from 1 to 50 of 132

Other authors