Faybushevich A.G.

Список записей

Отображать:
Safonova O.O., Shugushev Z.K., Maksimkin D.A., Faybushevich A.G.
Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. Том 12. 2019. С. 70-73
Chernyaev M.V., Faybushevich A.G., Zagorulko A.I., Samochatov D.N., Kurtasov D.S., Verin V.V., Prokhorikhin A.A., Boykov A.A., Malaev D.U., Zobov V.V.
Patologiya Krovoobrashcheniya i Kardiokhirurgiya. Meshalkin National Medical Research Center. Том 23. 2019. С. S52-S61

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 15 из 15

Другие авторы