Faybushevich A.G.

Список записей

Отображать:
Maximkin D.A., Bolivogui J.M., Faybushevich A.G., Chepurnoy A.G., Shugushev Z.Kh.
Innovative Medicine of Kuban. Kubankurortresurs, OOO. 2021. С. 5-12
Bolivogui J.M., Maksimkin D.A., Faybushevich A.G., Shugushev Z.Kh.
Creative Cardiology. Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery. Том 15. 2021. С. 482-495
Chernyaev M.V., Faybushevich A.G., Zagorulko A.I., Samochatov D.N., Kurtasov D.S., Verin V.V., Prokhorikhin A.A., Boykov A.A., Malaev D.U., Zobov V.V.
Patologiya Krovoobrashcheniya i Kardiokhirurgiya. Meshalkin National Medical Research Center. Том 23. 2019. С. S52-S61
Safonova O.O., Shugushev Z.K., Maksimkin D.A., Faybushevich A.G.
Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. Том 12. 2019. С. 70-73

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 15 из 19

Другие авторы