Vener M.V.

List of records

Display:
NIZHEGORODOV N.I., ZVOLINSKII V.P., ALEKSEEVA L.A., PROSTAKOV N.S., VENER M.V.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 63. 1989. P. 3258-3264
VENER M.V., CHEPRAKOV A.V., IOFFE N.T., MAIRANOVSKII V.G.
KHIMICHESKAYA FIZIKA / Russian Journal of Physical Chemistry B / Journal of Advances in Chemical Physics / Chemical Physics Reports. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 9. 1990. P. 510-515
DAVYDOV V.V., SOKOL V.I., VENER M.V., PETRISHCHEVA L.P., ZAITSEV B.E., PORAIKOSHITS M.A.
KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA / Russian Journal of Coordination Chemistry. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 18. 1992. P. 1135-1142

Page 1 of 1. Items from 1 to 12 of 12

Other authors