Клабуков И.Д.

Klabukov I.D.

List of records

Display:
Klabukov Ilya, Balyasin Maksim, Krasilnikova Olga, Tenchurin Timur, Titov Alexander, Krasheninnikov Mikhail, Mudryak Daniil, Sulina Yana, Shepelev Alexey, Chvalun Sergei, Dyuzheva Tatiana, Yakimova Anna, Sosin Dmitry, Lyundup Alexey, Baranovskii Denis, Shegay Peter, Kaprin Andrey
International Journal of Molecular Sciences. MDPI AG. Vol. 24. 2023. 1399 p.
Klabukov Ilya, Tenchurin Timur, Shepelev Alexey, Baranovskii Denis, Mamagulashvili Vissarion, Dyuzheva Tatiana, Krasilnikova Olga, Balyasin Maksim, Lyundup Alexey, Krasheninnikov Mikhail, Sulina Yana, Gomzyak Vitaly, Krasheninnikov Sergey, Buzin Alexander, Zayratyants Georgiy, Yakimova Anna, Demchenko Anna, Ivanov Sergey, Shegay Peter, Kaprin Andrey, Chvalun Sergei
Biomedicines. MDPI AG. Vol. 11. 2023. 745 p.
Lyamina Svetlana, Baranovskii Denis, Kozhevnikova Ekaterina, Ivanova Tatiana, Kalish Sergey, Sadekov Timur, Klabukov Ilya, Maev Igor, Govorun Vadim
International Journal of Molecular Sciences. MDPI AG. Vol. 24. 2023. 6372 p.
Ivanova Tatiana I., Klabukov Ilya D., Krikunova Ludmila I., Poluektova Marina V., Sychenkova Natalia I., Khorokhorina Vera A., Vorobyev Nikolay V., Gaas Margarita Ya., Baranovskii Denis S., Goryainova Oksana S., Sachko Anastasiya M., Shegay Peter V., Kaprin Andrey D., Tillib Sergei V.
Journal of Clinical Medicine. MDPI. Vol. 11. 2022. 7377 p.

Page 1 of 1. Items from 1 to 11 of 11

Other authors