Борисов Р.С.

Borisov R.S.
borisov@ips.ac.ru

Список записей

Отображать:
Voskressensky L.G., Titov A.A., Kobzev M.S., Samavati R., Borisov R.S., Kulikova L.N., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 52. 2016. С. 68-70
Lapchinskaya O.A., Katrukha G.S., Gladkikh E.G., Kulyaeva V.V., Coodan P.V., Topolyan A.P., Alferova V.A., Pogozheva V.V., Sukonnikov M.A., Rogozhin E.A., Prokhorenko I.A., Brylev V.A., Korolev A.M., Slyundina M.S., Borisov R.S., Serebryakova M.V., Shuvalov M.V., Ksenofontov A.L., Stoyanova L.G., Osterman I.A., Formanovsky A.A., Tashlitsky V.N., Baratova L.A., Timofeeva A.V., Tyurin A.P.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry. Том 42. 2016. С. 664-671
Zubkov F.I., Zaytsev V.P., Nikitina E.V., Mikhaylova N.M., Aleksandrov G.G., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 41. 2005. С. 273-274
Borisova T.N., Voskressensky L.G., Soklakova T.A., Chernyshev A.I., Bonifas N., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 41. 2005. С. 647-655
Zubkov F.I., Zaytsev V.P., Nikitina E.V., Borisov R.S., Airiyan I.K., Turchin K.F., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 44. 2008. С. 886-888

Страница 2 из 3. Записи с 26 по 50 из 67

Другие авторы