Борисов Р.С.

Borisov R.S.
borisov@ips.ac.ru

Список записей

Отображать:
Voskressensky L.G., Titov A.A., Kobzev M.C., Samavati R., Borisov R.S., Kulikova L.N., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том vol 52. 2016. С. 68-70
Zubkov F.I., Zaytsev V.P., Nikitina E.V., Mikhaylova N.M., Alexandrov G.G., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2005. С. 303-304
Voskressensky L.G., Titov A.A., Kobzev M.S., Samavati R., Borisov R.S., Kulikova L.N., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 52. 2016. С. 68-70
Lapchinskaya O.A., Katrukha G.S., Gladkikh E.G., Kulyaeva V.V., Coodan P.V., Topolyan A.P., Alferova V.A., Pogozheva V.V., Sukonnikov M.A., Rogozhin E.A., Prokhorenko I.A., Brylev V.A., Korolev A.M., Slyundina M.S., Borisov R.S., Serebryakova M.V., Shuvalov M.V., Ksenofontov A.L., Stoyanova L.G., Osterman I.A., Formanovsky A.A., Tashlitsky V.N., Baratova L.A., Timofeeva A.V., Tyurin A.P.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry. Том 42. 2016. С. 664-671

Страница 1 из 3. Записи с 1 по 25 из 67

Другие авторы