Shevtsov V.K.

Список записей

Отображать:
KUZNETSOV V.V., PALMA A.R., FERNANDEZ M., ALIEV A.E., SHEVTSOV V.K., VARLAMOV A.V., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1991. С. 1350-1353
Kuznetsov V.V., Pal'ma A.R., Fernandes M., Aliev A.E., Shevtsov V.K., Varlamov A.V., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 27. 1991. С. 1080-1083
Prostakov N.A., Varlamov A.V., Ryashentseva M.A., Fomichev A.A., Rezakov V.A., Kozm K., Polosin V.M., Islam N., Shevtsov V.K.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 26. 1990. С. 1068-1072
Stashenko E.E., Zakharov P.I., Mobio I.G., Soldatenkov A.T., Kuznetsov V.V., Varlamov A.V., Borisova T.N., Zhil'nikov V.G., Shevtsov V.K., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 25. 1989. С. 1259-1266
Shevtsov V.K., Varlamov A.V., Poshivalov S.G., Simonova L.A., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 22. 1986. С. 577-580
PROSTAKOV N.S., SAKHA S.R., MIKHAILOVA N.M., SHEVTSOV V.K., SERGEEVA N.D.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1986. С. 939-942
Prostakov N.S., Rani S.S., Mikhailova N.M., Shevtsov V.K., Sergeeva N.D.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 22. 1986. С. 751-754
Shevtsov V.K., Varlamov A.V., Islam N., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 21. 1985. С. 445-449
SHEVTSOV V.K., VARLAMOV A.V., ISLAM N., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1985. С. 534-538
VARLAMOV A.V., SHEVTSOV V.K., KLOCHKOV A.M., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1984. С. 1071-1076

Страница 1 из 3. Записи с 1 по 15 из 33

Другие авторы