Vener M.V.

Список записей

Отображать:
NIZHEGORODOV N.I., ZVOLINSKII V.P., ALEKSEEVA L.A., PROSTAKOV N.S., VENER M.V.
ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 63. 1989. С. 3258-3264
DAVYDOV V.V., SOKOL V.I., VENER M.V., PETRISHCHEVA L.P., ZAITSEV B.E., PORAIKOSHITS M.A.
КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 18. 1992. С. 1135-1142

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 12 из 12