Sturov N.

kvdr@mail.ru

Список записей

Отображать:
Lenchenko E., Blumenkrants D., Vatnikov Y., Kulikov E., Khai V., Sachivkina N., Gnezdilova L., Sturov N., Sakhno N., Kuznetsov V., Strizhakov A., Mansur T.
Systematic Reviews in Pharmacy. EManuscript Technologies. Том 11. 2020. С. 170-175
Sturov N., Myandina G., Tarasova T., Saushev I., Pashina N., Korovyakova E., Barkhudarov A., Strachuk A., Karaseva N., Druzhinina N., Pashin S.
ARCHIV EUROMEDICA. EUROPAISCHE WISSENSCHAFTLICHE GESELLSCHAFT EV. Том 9. 2019. С. 111-113

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 15 из 16

Другие авторы