Радзинский В.Е.

Radzinsky V.E.
polina.ml@mail.ru

Список записей

Отображать:
Radzinsky V.E., Orazov M.R., Toktar L.R., Mihaleva L.M., Semenov P.A., Orehov R.E., Lagutina E.V., Silantyeva E.S.
Гинекология. Общество с ограниченной ответственностью Медицинское маркетинговое агентство МедиаМедика. Том 22. 2020. С. 95-100
Orazov M.R., Radzinsky V.E., Volkova S.V., Khamoshina M.B., Mikhaleva L.M., Abitova M.Z., Shustova V.B.
Гинекология. Общество с ограниченной ответственностью Медицинское маркетинговое агентство МедиаМедика. Том 22. 2021. С. 15-20
Radzinsky V.E., Anufrieva V.G., Belinina A.A., Bespalaya A.V., Dolgushina V.F., Zhilno E.Y.U., Zazerskaya I.E., Katkova N.Y.U., Klimova O.I., Korotkikh I.N., Kravchenko E.N., Kutsenko I.G., Lebedenko E.Y., Loseva V.V., Mingaleva N.V., Molchanova I.V., Ordiyants I.M., Padrul M.M., Pashov A.I., Protopopova N.V., Rosyuk E.A., Rymashevsky M.A., Sablina N.V., Salov I.A., Sokolova T.M., Spiridonova N.V.
Акушерство и гинекология. ООО «Бионика Медиа». Том 2020. 2020. С. 160-168
Вученович Ю.Д., Оленев А.С., Новикова В.А., Радзинский В.Е.
Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа ГЭОТАР-Медиа. Том 7. 2019. С. 93-101
Оленев А.С., Вученович Ю.Д., Новикова В.А., Радзинский В.Е.
Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа ГЭОТАР-Медиа. Том 7. 2019. С. 55-63
Оленев А.С., Вученович Ю.Д., Новикова В.А., Радзинский В.Е.
Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа ГЭОТАР-Медиа. Том 7. 2019. С. 38-46

Страница 1 из 8. Записи с 1 по 15 из 120

Другие авторы