Радзинский В.Е.

Radzinsky V.E.
polina.ml@mail.ru

List of records

Display:
Radzinsky V.E., Orazov M.R., Toktar L.R., Mihaleva L.M., Semenov P.A., Orehov R.E., Lagutina E.V., Silantyeva E.S.
Гинекология. Общество с ограниченной ответственностью Медицинское маркетинговое агентство МедиаМедика. Vol. 22. 2020. P. 95-100
Orazov M.R., Radzinsky V.E., Volkova S.V., Khamoshina M.B., Mikhaleva L.M., Abitova M.Z., Shustova V.B.
Гинекология. Общество с ограниченной ответственностью Медицинское маркетинговое агентство МедиаМедика. Vol. 22. 2021. P. 15-20
Radzinsky V.E., Anufrieva V.G., Belinina A.A., Bespalaya A.V., Dolgushina V.F., Zhilno E.Y.U., Zazerskaya I.E., Katkova N.Y.U., Klimova O.I., Korotkikh I.N., Kravchenko E.N., Kutsenko I.G., Lebedenko E.Y., Loseva V.V., Mingaleva N.V., Molchanova I.V., Ordiyants I.M., Padrul M.M., Pashov A.I., Protopopova N.V., Rosyuk E.A., Rymashevsky M.A., Sablina N.V., Salov I.A., Sokolova T.M., Spiridonova N.V.
Akusherstvo i Ginekologiya. ООО «Бионика Медиа». Vol. 2020. 2020. P. 160-168
Vuchenovich Yu.D., Olenev A.S., Novikova V.A., Radzinsky V.E.
Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа ГЭОТАР-Медиа. Vol. 7. 2019. P. 93-101
Olenev A.S., Vuchenovich Yu.D., Novikova V.A., Radzinsky V.E.
Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа ГЭОТАР-Медиа. Vol. 7. 2019. P. 55-63
Olenev A.S., Vuchenovich Yu.D., Novikova V.A., Radzinsky V.E.
Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа ГЭОТАР-Медиа. Vol. 7. 2019. P. 38-46

Page 1 of 8. Items from 1 to 15 of 120

Other authors