Babicheva I.A.

Список записей

Отображать:
Dubinskaya E.D., Gasparov A.S., Kolesnikova S.N., Kholban I.V., Babicheva I.A.
Voprosy Ginekologii, Akusherstva i Perinatologii. Dynasty Publishing House. Том 20. 2021. С. 110-116
Dubinskaya E.D., Aleshkina E.V., Gasparov A.S., Kosachenko A.G., Babicheva I.A.
Voprosy Ginekologii, Akusherstva i Perinatologii. Dynasty Publishing House. Том 17. 2018. С. 76-84

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 7 из 7

Другие авторы