Babicheva I.A.

List of records

Display:
Dubinskaya E.D., Gasparov A.S., Kolesnikova S.N., Kholban I.V., Babicheva I.A.
Voprosy Ginekologii, Akusherstva i Perinatologii. Dynasty Publishing House. Vol. 20. 2021. P. 110-116
Dubinskaya E.D., Aleshkina E.V., Gasparov A.S., Kosachenko A.G., Babicheva I.A.
Voprosy Ginekologii, Akusherstva i Perinatologii. Dynasty Publishing House. Vol. 17. 2018. P. 76-84

Page 1 of 1. Items from 1 to 7 of 7

Other authors