Lapshin V.B.

Список записей

Отображать:
Goncharuk V.V., Lapshin V.B., Karpov O.V., Lesnikov E.V., Balakhanov D.M., Dan'kin D.A., Syroezhkin A.V.
Journal of Water Chemistry and Technology. Том 33. 2011. С. 135-139
Goncharuk V.V., Lapshin V.B., Burdeinaya T.N., Pleteneva T.V., Chernopyatko A.S., Atamanenko I.D., Ul'yantsev A.S., Uspenskaya E.V., Samsoni-Todorov A.O., Taranov V.V., Nikolaev G.M., Kavitskaya A.A., Romanyukina I.Y., Prikhod'ko R.V., Orekhova E.A., Yaremenko V.A., Kotel'chuk A.S., Syroeshkin A.V.
Journal of Water Chemistry and Technology. Том 33. 2011. С. 8-13
Plotnikova N.V., Smirnov A.N., Kolesnikov M.V., Semenov D.S., Frolov V.A., Lapshin V.B., Syroeshkin A.V.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Том 143. 2007. С. 418-421

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 4 из 4

Другие авторы