MANIFESTATION OF DIFFERENT TYPES OF TUNGSTEN COORDINATION POLYHEDRA IN EUROPIUM-ACTIVATED LNWO4CL AND LA3WO6CL3 VIBRATING SPECTRA

Authors
TSARYUK V.I. , VENSKOVSKII N.U. , ZOLIN V.F. , MARKUSHEV V.M. , NGASSAPA F.NB. , TARAROV A.V. , TUPOLEVA A.L.
Publisher
MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"
Number of issue
10-11
Language
Russian
Pages
844-848
Status
Published
Volume
19
Year
1993
Date of creation
19.10.2018
Date of change
19.10.2018
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/9553/
Share

Other records

DAVYDOV V.V., SOKOL V.I., BALEBANOVA E.V., BELYAEVA V.K., SHKLYAEV Y.V., MAROV I.N., ZAITSEV B.E., PORAIKOSHITS M.A.
KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA / Russian Journal of Coordination Chemistry. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 19. 1993. P. 803-808