Tararov A.V.

List of records

Display:
TARAROV A.V., DUDAREVA A.G.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 36. 1991. P. 44-46
TARAROV A.V., DUBAUSKAS G.I., DUDAREVA A.G., ZOLIN V.F.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 36. 1991. P. 1141-1144
TARAROV A.V., DUDAREVA A.G., GOLOVKOVA S.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 36. 1991. P. 1658-1661
DUDAREVA A.G., TARAROV A.V., LOBANOV N.N.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 38. 1993. P. 51-52
TSARYUK V.I., VENSKOVSKII N.U., ZOLIN V.F., MARKUSHEV V.M., NGASSAPA F.NB., TARAROV A.V., TUPOLEVA A.L.
KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA / Russian Journal of Coordination Chemistry. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 19. 1993. P. 844-848
BOGATOV Y.E., VENSKOVSKII N.U., NGASSAPA F.N., SAFRONENKO M.G., TARAROV A.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 40. 1995. P. 1110-1113
Popova I.S., Venskovskii N.U., Dudareva A.G., Lobanov N.N., Emel'aynov V.I., Tararov A.V., Stefanovich S.Yu.
Russian Journal of Inorganic Chemistry. IAPC Nauka/Interperiodica. Vol. 46. 2001. P. 473-475

Page 1 of 1. Items from 1 to 15 of 15

Other authors