Markushev V.M.

List of records

Display:
TSARYUK V.I., VENSKOVSKII N.U., ZOLIN V.F., MARKUSHEV V.M., NGASSAPA F.NB., TARAROV A.V., TUPOLEVA A.L.
KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA / Russian Journal of Coordination Chemistry. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 19. 1993. P. 844-848

Page 1 of 1. Items from 1 to 3 of 3

Other authors