Коваленко И.В.

Kovalenko I.V.
rector.office@rudn.ru

List of records

Display:
Нгуен Б.В., Овсянников Д.Ю., Брыксина Е.Ю., Гитинов Ш.А., Жесткова М.А., Фролов А.П., Хо Т.Л, Коваленко И.В., Куренков И.В., Куркин А.П., Манукян С.Р., Топилин О.Г.
Актуальные вопросы педиатрии. Ростовский государственный медицинский университет. 2019. P. 96-100
Ovsyannikov D.Y., Karpenko M.A., Zhestkova M.A., Asherova I.K., Baychikova A.A., Daniel-Abu M., Gitinov S.A., Zaitseva S.V., Kovalenko I.V., Kustova O.V., Malakhov A.B., Osmanov I.M., Pavlova E.S., Petryaykina E.E., Popova V.V., Rtishchev A.Y., Samitova E.R., Skobeev D.A., Starevskaya S.V., Talalaev A.G., Topilin O.G., Frolov P.A.
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. Vol. 99. 2020. P. 78-87
Ovsyannikov D.Y., Kuzmenko L.G., Alekseeva O.V., Nguyen V., Topilin O.G., Kovalenko I.V., Саверская Е.Н.
Медицинский совет. Общество с ограниченной ответственностью Группа Ремедиум. 2019. P. 100-105
Коваленко И.В.
Информационно-коммуникационные технологии в современном образовательном пространстве. ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования». 2019. P. 167-183
Zhestkova M.A., Ovsyannikov D., Kuznetsova A.A., Avdeyev S.N., Akhverdiyeva F.E., Boytsova E.V., Varichkina M.A., Vishnyakova I.A., Davydova I.V., Illarionova T., Kovalenko I.V., Kustova O.V., Makarenko E.V., Malakhov A.B., Petrova S.I., Petryaykina E.E., Savostyanov K.V., Skobeyev D.A., Topilin O.G., Fisenko A.P., Frolov P.A., Khaldeyeva M.D., Kharkin A.V.
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. Vol. 98. 2019. P. 265-273

Page 1 of 1. Items from 1 to 11 of 11

Other authors