Zhurnal Nevropatologii i Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova

Тип
Журнал
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
ZH. NEVROPATOL. PSIKHIATR. IM. S. S. KORSAKOVA
Дата создания
19.10.2018
Дата изменения
19.10.2018
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/recordsources/recordsource/238/

Список записей

Отображать:
Martynov Y.S., Malkova E.V., Kuznetsov V.N., Kuznetsova V.I.
Zhurnal Nevropatologii i Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova. Том 73. 1973. С. 1333-1340
Korkina M.V., Marilov V.V., Tsivilko M.A., Kareva M.A.
Zhurnal Nevropatologii i Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova. Том 79. 1979. С. 1562-1568
Kazeev K.N., Zagorodnaya I.L., Shuvakhina N.A., Martynov Yu.S.
Zhurnal Nevropatologii i Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova. Том 90. 1990. С. 114-119
Osipov S.M., Osipov E.S., Kutafin Yu.F.
Zhurnal Nevropatologii i Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova. Том 91. 1991. С. 15-18
Korkina M.V., Tsivilko M.A., Marilov V.V., Kareva M.A., Kislova E.K.
Zhurnal Nevropatologii i Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova. Том 91. 1991. С. 43-47

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 25 из 29