Zhurnal Nevropatologii i Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova

Тип
Журнал
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
ZH. NEVROPATOL. PSIKHIATR. IM. S. S. KORSAKOVA
Дата создания
19.10.2018
Дата изменения
19.10.2018
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/recordsources/recordsource/238/
Поделиться

Список записей

Отображать:
Lebedeva L.A., Kazeev K.N., Shpazhnikova T.I., Malkova E.V., Shuvakhina N.A., Proskurin V.V., Martynov Yu.S.
Zhurnal Nevropatologii i Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova. Том 94. 1994. С. 33-36
Osipov S.M., Osipov E.S., Kutafin Yu.F.
Zhurnal Nevropatologii i Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova. Том 91. 1991. С. 15-18
Korkina M.V., Tsivilko M.A., Marilov V.V., Kareva M.A., Kislova E.K.
Zhurnal Nevropatologii i Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova. Том 91. 1991. С. 43-47
Kazeev K.N., Zagorodnaya I.L., Shuvakhina N.A., Martynov Yu.S.
Zhurnal Nevropatologii i Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova. Том 90. 1990. С. 114-119

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 15 из 29

Другие источники записей