АЗАМАТТЫҚ КОғАМНЫҢ САЯСИ ПРОЦЕСТЕГI ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАРЫ "БЕЛСЕНДI АЗАМАТТАР" ПОРТАЛЫНЫҢ МЫСАЛЫНДЫ

Мақалада "белсенді азамат"электрондық сұрау жүйесі мысалында саяси процестердегі азаматтық қоғамның рөлі мен қызметі контекстінде Интернет-ресурстар қарастырылады. Жеке тұлғаларды қоғамдық қызметке тарту тұрғысынан ішкі онлайн-коммуникация ресурстары анықталды. "Белсенді азамат" порталы азаматтық қоғамның тиімді жұмысын қамтамасыз ететін Интернет-ресурс ретінде талданады. Осы порталдың артықшылықтары қарастырылды және оны одан әрі дамыту бойынша ұсыныстар жасалды.

Сборник материалов конференции
Издательство
Курский государственный медицинский университет
Язык
Казахский
Страницы
404-407
Статус
Опубликовано
Год
2019
Организации
  • 1 Российский университет дружбы народов
Дата создания
20.02.2020
Дата изменения
20.02.2020
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/records/article/record/58396/
Поделиться

Другие записи

Куликова А.В.
Актуальные проблемы межкультурной коммуникации: сборник материалов межвузовской студенческой научно-практической конференции. Москва, 19 марта 2019 г.. РУДН. 2019. С. 40-43