АЗАМАТТЫҚ КОғАМНЫҢ САЯСИ ПРОЦЕСТЕГI ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАРЫ "БЕЛСЕНДI АЗАМАТТАР" ПОРТАЛЫНЫҢ МЫСАЛЫНДЫ

Мақалада "белсенді азамат"электрондық сұрау жүйесі мысалында саяси процестердегі азаматтық қоғамның рөлі мен қызметі контекстінде Интернет-ресурстар қарастырылады. Жеке тұлғаларды қоғамдық қызметке тарту тұрғысынан ішкі онлайн-коммуникация ресурстары анықталды. "Белсенді азамат" порталы азаматтық қоғамның тиімді жұмысын қамтамасыз ететін Интернет-ресурс ретінде талданады. Осы порталдың артықшылықтары қарастырылды және оны одан әрі дамыту бойынша ұсыныстар жасалды.

Publisher
Курский государственный медицинский университет
Language
Kazakh
Pages
404-407
Status
Published
Year
2019
Organizations
  • 1 Российский университет дружбы народов
Date of creation
20.02.2020
Date of change
20.02.2020
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/58396/
Share

Other records

Куликова А.В.
Актуальные проблемы межкультурной коммуникации: сборник материалов межвузовской студенческой научно-практической конференции. Москва, 19 марта 2019 г.. РУДН. 2019. P. 40-43