Кузнецов В.И.

Kuznetsov V.I.

Список записей

Отображать:
Lenchenko E.M., Vatnikov Y.A., Kulikov E.V., Lozovoy D.A., Gavrilov V.A., Gnezdilova L.A., Zimina V.N., Kuznetsov V.I., Annikov V.V., Medvedev I.N., Petryaeva A.V., Glagoleva T.I.
BALI MEDICAL JOURNAL. UNIV UDAYANA. Том 8. 2019. С. 206-210
Goryachev V.A., Myandina G.I., Tarasenko E.V., Varecha L.A., Lobaeva T.A., Blagonravov M.L., Kuznetsov V.I., Syatkin S.P., Kuznetsova O.M., Neborak E.V.
FEBS Journal. John Wiley & Sons, Incorporated. Том Vol 284. 2017. С. 276-277
Kulchenko N.G., Kostin A.A., Chibisov S.M., Eremina I.Z., Tolkachev A.O., Syatkin S.P., Skorik A.S., Myandina G.I., Blagonravov M.L., Kuznetsov V.I.
Research Journal of Pharmacy and Technology. Том Vol10. 2017. С. 696-698

Страница 3 из 5. Записи с 31 по 45 из 63

Другие авторы