Соков Е.Л.

Sokov E.L.

Список записей

Отображать:
Martynov Y.S., Orlov V.K., Yarikov D.E., Andreeva N.E., Sonina E.I., Sokov E.L., Malkova E.V., Nozdryukhina N.V., Shuvakhina N.A.
ZHURNAL NEVROLOGII I PSIKHIATRII IMENI S S KORSAKOVA. Том 98. 1998. С. 9-13
Martynov Y.S., Oli K.K., Shuvakhina N.A., Belova L.K., Sokov E.L., Malkova E.V., Nozdtyukhina N.V., Borisova N.F., Proskurin V.V.
Terapevticheskii Arkhiv. Том 76. 2004. С. 44-49

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 21 из 21