Zakharov V.F.

Список записей

Отображать:
NAUMOV Y.A., ISAKOVA A.P., KOST A.N., ZAKHAROV V.F., ZVOLINSKII V.P., MOISEIKINA N.F., NIKERYASOVA S.V.
ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Том 11. 1975. С. 370-377
PROSTAKOV N.S., FURNARIS K.I., ANISIMOV B.N., GALIULLIN M.A., ZAKHAROV V.F., ZVOLINSKII V.P.
Химия гетероциклических соединений. 1978. С. 1653-1659
TERENTYEV P.B., KARTSEV V.G., KOST A.N., NOVIKOVA L.N., ZAKHAROV V.F., ZVOLINSKII V.P.
Химия гетероциклических соединений. 1980. С. 541-543

Страница 1 из 3. Записи с 1 по 15 из 39