Сорокина Е.А.

Sorokina E.A.

Список записей

Отображать:
Vosskresensky L.G., Titov A.A., Samavati R., Kobzev M.S., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N., Chuong Hong, Dang Thi, Nguyen Van, Sorokina E.A., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. 2017. С. 575-581
Zaytsev V.P., Mertsalov D.F., Nadirova M.A., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N., Sorokina E.A., Zubkov F.I., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. 2017.
Ilgisonis V.I., Skovoroda A.A., Sorokina E.A.
Международный конгресс по физике плазмы: сборник материалов. Лиссабон, Португалия, 15-19 сентября 2014 г.. The European Fusion Network. 2014. С. 31-31
Voskressensky L.G., Borisova T.N., Chervyakova T.M., Titov A.A., Kozlov A.V., Sorokina E.A., Samavati R., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том Vol 50. 2014. С. 658-669
Zaytsev V.P., Sorokina E.A., Kvyatkovskaya E.A., Toze F.A.A., Mhaldar S.N., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N.
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications. International Union of Crystallography. Том 74. 2018. С. 1101-1106
Varlamov A.V., Guranova N.I., Borisova T.N., Sorokina E.A., Aksenov A.V., Voskressensky L.G.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 54. 2018. С. 173-176
Guranova N.I., Borisova T.N., Novikov R.A., Sorokina E.A., Khrustalev V.N., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 54. 2018. С. 664-668
Vosskresensky L.G., Titov A.A., Samavati R., Kobzev M.S., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N., Hong H.C., Thi T.A.D., Van T.N., Sorokina E.A., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 53. 2017. С. 575-581
Beletskaya I.P., Lukashev N.V., Vatsadze S.Z., Nenajdenko V.G., Negrebetskii V.V., Baukov Y.I., Belavin I.Y., Butseeva A.A., Beloborodov V.L., Selivanova I.A., Il’yasov I.R., Nevskaya E.Y., Sorokina E.A., Syrbu S.A., Usol’tseva N.V., Danilin A.A., Nechaeva O.N., Purygin P.P., Deryabina G.I., Aksenov A.V., Aksenova I.V., Ovcharov S.N., Gavrilova E.L., Uryadov V.G., Zakharov V.M., Sinyashin O.G., Klochkova I.N., Krylatova Y.G., Skornyakov Y.V., Ovchinnikov K.L., Kolobov A.V., Kustova T.P.
Russian Journal of Organic Chemistry. Том 53. 2017. С. 1439-1496
Zaytsev V.P., Mertsalov D.F., Nadirova M.A., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N., Sorokina E.A., Zubkov F.I., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 53. 2017. С. 1199-1206
Voskressensky L.G., Borisova T.N., Chervyakova T.M., Titov A.A., Kozlov A.V., Sorokina E.A., Samavati R., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 50. 2014. С. 658-669
Voskressensky L.G., Titov A.A., Samavati R., Borisova T.N., Sorokina E.A., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 52. 2016. С. 316-321
Voskressensky L.G., Borisova T.N., Kulikova L.N., Dolgova E.G., Kleimenov A.I., Sorokina E.A., Titov A.A., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 43. 2007. С. 587-598
Voskressensky L.G., Borisova T.N., Ovcharov M.V., Kulikova L.N., Sorokina E.A., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 44. 2008. С. 1510-1519
Voskressensky L.G., Borisova T.N., Sorokina E.A., Kulikova L.N., Kleimenov A.V., Tolkunov S.V., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 45. 2009. С. 1248-1251
Varlamov A.V., Levov A.N., Komarova A.I., Sorokina E.A., Nikitina E.V., Zaytsev V.P., Listratova A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 46. 2010. С. 726-729
Voskressensky L.G., Bol'Shov A.V., Borisova T.N., Rozhkova Yu.S., Sorokina E.A., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 48. 2012. С. 453-457

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 50 из 91

Другие авторы