Клабуков И.Д.

Klabukov I.D.

Список записей

Отображать:
Klabukov Ilya, Atiakshin Dmitri, Kogan Evgenia, Ignatyuk Michael, Krasheninnikov Mikhail, Zharkov Nickolay, Yakimova Anna, Grinevich Vyacheslav, Pryanikov Pavel, Parshin Vladimir, Sosin Dmitry, Kostin Andrey A., Shegay Peter, Kaprin Andrey D., Baranovskii Denis
International Journal of Molecular Sciences. MDPI AG. Том 24. 2023. 16783 с.
Klabukov Ilya, Balyasin Maksim, Krasilnikova Olga, Tenchurin Timur, Titov Alexander, Krasheninnikov Mikhail, Mudryak Daniil, Sulina Yana, Shepelev Alexey, Chvalun Sergei, Dyuzheva Tatiana, Yakimova Anna, Sosin Dmitry, Lyundup Alexey, Baranovskii Denis, Shegay Peter, Kaprin Andrey
International Journal of Molecular Sciences. MDPI AG. Том 24. 2023. 1399 с.
Lyamina Svetlana, Baranovskii Denis, Kozhevnikova Ekaterina, Ivanova Tatiana, Kalish Sergey, Sadekov Timur, Klabukov Ilya, Maev Igor, Govorun Vadim
International Journal of Molecular Sciences. MDPI AG. Том 24. 2023. 6372 с.
Klabukov Ilya, Tenchurin Timur, Shepelev Alexey, Baranovskii Denis, Mamagulashvili Vissarion, Dyuzheva Tatiana, Krasilnikova Olga, Balyasin Maksim, Lyundup Alexey, Krasheninnikov Mikhail, Sulina Yana, Gomzyak Vitaly, Krasheninnikov Sergey, Buzin Alexander, Zayratyants Georgiy, Yakimova Anna, Demchenko Anna, Ivanov Sergey, Shegay Peter, Kaprin Andrey, Chvalun Sergei
Biomedicines. MDPI AG. Том 11. 2023. 745 с.
Klabukov Ilya, Shegay Peter, Leontyev Alexey, Baranovskii Denis, Davydov German, Poluektova Marina, Grivtsova Lyudmila, Petriev Vasily, Stepanenko Valeriy, Gulidov Igor, Krylov Valeriy, Osadchaya Svetlana, Petrov Vladimir, Sedova Maria, Vekilyan Mikhail, Krasilnikova Olga, Morozov Sergey, Ivanov Sergey, Kaprin Andrey
Current Radiopharmaceuticals. Bentham Science. Том 16. 2023. С. 243-252
Ivanova Tatiana I., Klabukov Ilya D., Krikunova Ludmila I., Poluektova Marina V., Sychenkova Natalia I., Khorokhorina Vera A., Vorobyev Nikolay V., Gaas Margarita Ya., Baranovskii Denis S., Goryainova Oksana S., Sachko Anastasiya M., Shegay Peter V., Kaprin Andrey D., Tillib Sergei V.
Journal of Clinical Medicine. MDPI. Том 11. 2022. 7377 с.

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 15 из 15

Другие авторы