Guryanova S.V.

Список записей

Отображать:
Kuznetsova E.G., Kuryleva O.M., Salomatina L.A., Kursakov S.V., Guryanova S.V., Sevastyanov V.I.
Вестник трансплантологии и искусственных органов. ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова" Минздрава России.. Том 22. 2020. С. 149-155
Guryanova S.V., Gaponov A.M., Pisarev V.M., Yakushenko E.V., Tutelyan A.V., Alexandrov I.A., Tsipandina E.V., Kozlov I.G.
Immunologiya. Том 41. 2020. С. 235-248
Kursakov S.V., Kuznetsova E.G., Kuryleva O.M., Salomatina L.A., Guryanova S.V., Borisova O.Yu., Gudima G.O., Sevastyanov V.I.
Immunologiya. Том 41. 2020. С. 74-82

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 7 из 7

Другие авторы