Zakharov P.I.

Список записей

Отображать:
SHEVTSOV V.K., ZAKHAROV P.I., ZVOLINSKII V.P., VARLAMOV A.V., ANISIMOV B.N., SOLDATENKOV A.T., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. 1982. С. 377-383

Страница 2 из 4. Записи с 16 по 30 из 59