Zakharov P.I.

Список записей

Отображать:
Zakharov P.I., Kolyadina N.M., Prostakov N.S., Gassan M., Golovtsov N.I.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 36. 2000. С. 1300-1305
Stashenko E.E., Zakharov P.I., Kuznetsov V.V., Gaivoronskaya L.A., Simonova L.A., Subbotin B.S., Zhil'nikov V.G., Raevskii N.I., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 26. 1990. С. 326-332
STASHENKO E.E., ZAKHAROV P.I., KUZNETSOV V.V., GAIVORONSKAYA L.A., SIMONOVA L.A., SUBBOTIN B.S., ZHILNIKOV V.G., RAEVSKII N.I., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1990. С. 380-387
Stashenko E.E., Zakharov P.I., Pleshakov V.G., Subbotin B.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 25. 1989. С. 301-305
STASHENKO E.E., ZAKHAROV P.I., KUZNETSOV V.B., KLYAVINA I.V., KIRILLOVA L.M., VARLAMOV A.V., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1989. С. 795-800
Stashenko E.E., Zakharov P.I., Kuznetsov V.V., Klyavina I.V., Kirilova L.M., Varlamov A.V., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 25. 1989. С. 657-662
Stashenko E.E., Zakharov P.I., Mobio I.G., Soldatenkov A.T., Kuznetsov V.V., Varlamov A.V., Borisova T.N., Zhil'nikov V.G., Shevtsov V.K., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 25. 1989. С. 1259-1266
Stashenko E.E., Zakharov P.I., Kuznetsov V.V., Gaivoronskaya L.A., Subbotin B.S., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 24. 1988. С. 665-669
STASHENKO E.E., ZAKHAROV P.I., KUZNETSOV V.V., GAIVORONSKAYA L.A., SUBBOTIN B.S., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1988. С. 813-818
Prostakov N.S., Kuznetsov V.V., Gaivoronskaya L.A., Murugova L.A., Stashenko E.E., Zakharov P.I.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 24. 1988. С. 887-891

Страница 1 из 4. Записи с 1 по 15 из 59

Другие авторы