Rukodaynyy O.V.

Список записей

Отображать:
Kamalova F.M., Sharapova O.V., Gerasimova L.I., Kicha D.I., Rukodaynyy O.V., Goloshchapov-Aksenov R.S., Khalfiev I.N., Ivanova M.K., Fomina R.V., Usmanova I.N.
Archivos Venezolanos de Farmacologia y Terapeutica. Venezuelan Society of Pharmacology and Clinical and Therapeutic Pharmacology. Том 40. 2021. С. 748-752
Goloshchapov-Aksenov R.S., Rukodaynyy O.V., Volkov P.S.
Казанский медицинский журнал. Том 103. 2022. С. 35-43

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 3 из 3

Другие авторы