Agasieva S.V.

Список записей

Отображать:
Gudkov A.G., Leushin V.Y., Sidorov I.A., Agasieva S.V., Chizhikov S.V., Lemondzhava V.N., Shashurin V.D., Gorbachev D.A., Gudkov G.A.
Biomedical Engineering. Springer New York LLC. Том 54. 2021. С. 350-353
Shevelev O.A., Petrova M.V., Saidov S.K., Gudkov A.G., Agasieva S.V., Gorlacheva E.N., Vesnin S.G.
Biomedical Engineering. Springer New York LLC. Том 54. 2021. С. 397-401
Sedankin M.K., Gudkov A.G., Leushin V.Y., Vesnin S.G., Sidorov I.A., Chupina D.N., Agasieva S.V., Skuratov V.A., Chizhikov S.V.
Biomedical Engineering. Springer New York LLC. Том 53. 2019. С. 288-292

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 15 из 19

Другие авторы