Покровский Вадим Сергеевич

Pokrovsky V.S.

Список записей

Отображать:
Demina Polina A., Khaydukov Kirill V., Babayeva Gulalek, Varaksa Pavel O., Atanova Alexandra V., Stepanov Maxim E., Nikolaeva Maria E., Krylov Ivan V., Evstratova Irina I., Pokrovsky Vadim S., Zhigarkov Vyacheslav S., Akasov Roman A., Egorova Tatiana V., Khaydukov Evgeny V., Generalova Alla N.
International Journal of Molecular Sciences. MDPI AG. Том 24. 2023. 10574 с.
Chikileva Irina O., Bruter Alexandra V., Persiyantseva Nadezhda A., Zamkova Maria A., Vlasenko Raimonda Ya., Dolzhikova Yuliya I., Shubina Irina Zh., Donenko Fedor V., Lebedinskaya Olga V., Sokolova Darina V., Pokrovsky Vadim S., Fedorova Polina O., Ustyuzhanina Nadezhda E., Anisimova Natalia Yu., Nifantiev Nikolay E., Kiselevskiy Mikhail V.
Biomedicines. MDPI AG. Том 11. 2023. 2563 с.
Machulkin A.E., Uspenskaya A.A., Zyk N.Y., Nimenko E.A., Ber A.P., Petrov S.A., Shafikov R.R., Skvortsov D.A., Smirnova G.B., Borisova Y.A., Pokrovsky V.S., Kolmogorov V.S., Vaneev A.N., Ivanenkov Y.A., Khudyakov A.D., Kovalev S.V., Erofeev A.S., Gorelkin P.V., Beloglazkina E.K., Zyk N.V., Khazanova E.S., Majouga A.G.
European Journal of Medicinal Chemistry. Elsevier Masson SAS. Том 227. 2022.
Machulkin Aleksei E., Nimenko Ekaterina A., Zyk Nikolay U., Uspenskaia Anastasiia A., Smirnova Galina B., Khan Irina I., Pokrovsky Vadim S., Vaneev Alexander N., Timoshenko Roman V., Mamed-Nabizade Vugara V., Zavertkina Maria V., Erofeev Alexander, Gorelkin Petr, Majouga Alexander G., Zyk Nikolay V., Khazanova Elena S., Beloglazkina Elena K.
Molecules. MDPI AG. Том 27. 2022. 8795 с.

Страница 1 из 7. Записи с 1 по 15 из 97

Другие авторы