Lomtatidze L.V.

Список записей

Отображать:
Nesterova I.V., Chudilova G.A., Chapurina V.N., Kovaleva S.V., Lomtatidze L.V., Tarakanov V.A., Teterin Yu.V., Pirogova A.I.
Immunologiya. Том 43. 2022. С. 89-102
Nesterova I.V., Malinovskaya V.V., Khaydukov S.V., Chudilova G.A., Lomtatidze L.V., Dieu Lien N.T.
Медицинская иммунология. Том 20. 2018. С. 847-854
Nesterova I.V., Kovaleva S.V., Chudilova G.A., Lomtatidze L.V., Malinovskaya V.V.
International Journal on Immunorehabilitation. Закрытое акционерное общество Издательство Медицина-Здоровье. Том Vol17. 2015. С. 34-35

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 12 из 12

Другие авторы