Chudilova G.A.

chudilova2015@yandex.ru

Список записей

Отображать:
Nesterova I.V., Chudilova G.A., Chapurina V.N., Kovaleva S.V., Lomtatidze L.V., Tarakanov V.A., Teterin Yu.V., Pirogova A.I.
Immunologiya. Том 43. 2022. С. 89-102
Nesterova I.V., Chudilova G.A., Pavlenko V.N., Tarakanov V.A.
Медицинская иммунология. Том 23. 2021. С. 819-824
Nesterova I.V., Mitropanova M.N., Chudilova G.A., Kovaleva S.V., Matushkina V.A.
Immunologiya. Том 41. 2020. С. 64-73
Nesterova I.V., Mitropanova M.N., Chudilova G.A., Kovaleva S.V., Khalturina E.O.
Russian Journal of Infection and Immunity. Saint Petersburg Pasteur Institute. Том 10. 2020. С. 368-374

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 15 из 24

Другие авторы