Anokhina I.V.

Список записей

Отображать:
Anokhina I.V., Kravtsov E.G., Protsenko A.V., Yashina N.V., Yermolaev A.V., Chesnokova V.L., Dalin M.V.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. Том 143. 2007. С. 359-362
Sachivkina N.P., Kravtsov E.G., Vasilyeva E.A., Anokhina I.V., Dalin M.V.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. Том 148. 2009. С. 214-216

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 9 из 9