Novikov R.A.

Список записей

Отображать:
Zubkov F.I., Golubev V.D., Zaytsev V.P., Bakhanovich O.V., Nikitina E.V., Khrustalev V.N., Aysin R.R., Timofeeva T.V., Novikov R.A., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том Vol 52. 2016. С. 493-497
Voskressensky L.G., Borisova T.N., Babakhanova M.I., Chervyakova T.M., Titov A.A., Novikov R.A., Toze F., Dang T.T.A., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том Vol 51. 2015. С. 639-646

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 8 из 8