STRUCTURE OF PALLADIUM, PLATINUM AND RUTHENIUM THIN-FILMS, PRODUCED BY CHEMICAL PRECIPITATION

Authors
KONDRASHEVA V.S. , GRYAZNOV V.M. , BURAVKOV S.V. , SKUNDIN A.M.
Publisher
Ivanovo State University of Chemistry and Technology
Number of issue
1
Language
Russian
Pages
122-123
Status
Published
Volume
28
Year
1985
Date of creation
19.10.2018
Date of change
19.10.2018
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/10418/
Share

Other records

VEDERNIKOV V.I., GULYANOVA S.G., GRYAZNOV V.M., TISHCHENKO A.A.
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya. Ivanovo State University of Chemistry and Technology. Vol. 28. 1985. P. 52-54