Kondrasheva V.S.

List of records

Display:
KONDRASHEVA V.S., KVOKOVA I.M., IVANOVA L.K., FROLOVA V.N.
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya. Ivanovo State University of Chemistry and Technology. Vol. 33. 1990. P. 90-92
KONDRASHEVA V.S., NENADOVA G.A., PALISHKINA N.V., SAVVIN N.I., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 65. 1991. P. 934-940
KONDRASHEVA V.S., KOLOSOV E.N., MANGA D., KRASNYIADMONI L.V., SHAMSHEVA T.I., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL NAUCHNOI I PRIKLADNOI FOTOGRAFII / Scientific & applied photography. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука". Vol. 38. 1993. P. 32-38
KOLOSOV E.N., KONDRASHEVA V.S., PITCHAIMUTKHU J., SABLIN V.V., KRASNYIADMONI L.V., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL NAUCHNOI I PRIKLADNOI FOTOGRAFII / Scientific & applied photography. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука". Vol. 38. 1993. P. 8-13

Page 1 of 1. Items from 1 to 12 of 12

Other authors