Golovtsov N.I.

List of records

Display:
PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V., ANNAN K., FOMICHEV A.A., GOLOVTSOV N.I., ALIEV A.E., RYABOVA N.A., STASHENKO E.E.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1990. P. 495-501
PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V., NENDE D.LS., KRAPIVKO A.P., FOMICHEV A.A., GOLOVTSOV N.I., SHENDRIK I.V., ALIEV A.E., SINGKH B.B.
ZHURNAL ORGANICHESKOI KHIMII. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Vol. 26. 1990. P. 1351-1356
Soldatenkov A.T., Temesgen A.V., Bekro I.A., Soldatova S.A., Golovtsov N.I., Sergeeva N.D.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2000. P. 1661-1666
Prostakov N.S., Soldatenkov A.T., Bagdadi M.V., Fomichev A.A., Golovtsov N.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 18. 1982. P. 954-956

Page 1 of 3. Items from 1 to 15 of 32

Other authors