Golovtsov N.I.

List of records

Display:
Pleshakov V.G., Beshenko M.A., Golovtsov N.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 39. 2003. P. 1332-1335
Zakharov P.I., Kolyadina N.M., Prostakov N.S., Gassan M., Golovtsov N.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 36. 2000. P. 1300-1305
Soldatenkov A.T., Temesgen A.V., Bekro I.A., Soldatova S.A., Golovtsov N.I., Sergeeva N.D.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 36. 2000. P. 1426-1430
Soldatenkov A.T., Temesgen A.V., Bekro I.A., Soldatova S.A., Golovtsov N.I., Sergeeva N.D.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2000. P. 1661-1666
Varlamov A.V., Gozun S.V., Mikhailova N.M., Chernyshev A.I., Golovtsov N.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 35. 1999. P. 703-707

Page 1 of 3. Items from 1 to 15 of 32

Other authors