Nizhegorodov N.I.

List of records

Display:
NIZHEGORODOV N.I., ZVOLINSKII V.P., SMIRNOVA E.N.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 66. 1992. P. 3060-3065
NIZHEGORODOV N.I., ZVOLINSKII V.P., SMIRNOVA E.N., KOVALCHUKOV N.A.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 66. 1992. P. 3264-3269
NIZHEGORODOV N.I., ZVOLINSKII V.P., ALEKSEEVA L.A., PROSTAKOV N.S., VENER M.V.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 63. 1989. P. 3258-3264
KHALLYAK Z., BARADIT E., NIZHEGORODOV N.I., ZVOLINSKII V.P., SOLDATENKOV A.T., PLESHAKOV V.G., PROSTAKOV N.S.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 55. 1981. P. 1835-1838

Page 1 of 1. Items from 1 to 14 of 14

Other authors