Goncharova N.

goncharova_nl@spbstu.ru

List of records

Display:
Markichev I., Sheka E., Goncharova N., Natkaniec I., Muzychka A., Chukalin V., Khavryutchenko V., Nikitina E.
Physica B: Condensed Matter. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam. Vol. 198. 1994. P. 200-202

Page 1 of 1. Items from 1 to 3 of 3

Other authors